Money S3 Kasa Professional

Systém Money S3 Kasa je samostatný program, který slouží k přímému maloobchodnímu prodeji na pokladně. Je maximálně přizpůsoben rychlému prodeji zásob, se zvláštním zřetelem na ovládání pouze pomocí klávesnice (všechny funkce potřebné k prodeji lze vyvolat pomocí klávesových zkratek).

Money S3 Kasa pracuje jako on-line klient na datech vytvořených v programu Money S3, použití v off-line režimu není možné (lze však využít utilitu Datový můstek S3 Kasa off-line). K prodeji používá standardní doklad z Money S3 (prodejka) a umožňuje on-line výběr a odpis skladových zásob, tisk prodejek, používání cenových hladin včetně partnerských, úhrady nepeněžními platidly a tvorbu informačních sestav. Vzhledem k určení programu pro požívání na prodejnách nelze provádět nákup, změny prodejních cen na kartách zásob ani pořizování nových zásob.